Utleie og transport av søppelkonteinere, lift og krok fra 8m³ til 35m³.

Spesialavfall som IKKE skal i konteineren:

 •  Maling
 •  Lim
 •  Lakk
 •  Spray
 •  Trykkbeholdere
 •  Kjemikalier
 •  Medisiner
 •  Batterier
 •  Dekk
 •  Gips
 •  Impregnert treverk
 •  Asbest
 •  PCB vinduer
 •  EE avfall ( alt som har vært i berøring med strøm)

 Overtredelser vil bli ilagt gebyr!